Τα στρατιωτικά γυμνάσια του 1908

Η ευρύτερη περιοχή της Καλογρέζας, λόγω της μορφολογίας της, της ερημιάς και της κοντινής απόστασης της από τους στρατώνες του κέντρου, θεωρείτο, στις αρχές του 20ου αιώνα, ιδανική τοποθεσία για τη διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων. Έτσι, πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους συνέχεια …