Τα στρατιωτικά γυμνάσια του 1908

Η ευρύτερη περιοχή της Καλογρέζας, λόγω της μορφολογίας της, της ερημιάς και της κοντινής απόστασης της από τους στρατώνες του κέντρου, θεωρείτο, στις αρχές του 20ου αιώνα, ιδανική τοποθεσία για τη διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων.

Έτσι, πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους αλλά ακόμη και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή πλήθος στρατιωτικών ασκήσεων τις οποίες παρακολουθούσαν από τα γύρω υψώματα οι επιτελείς και οι επίσημοι.

Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους που παρακολουθούσαν τα στρατιωτικά γυμνάσια ήσαν μέλη της βασιλικής οικογένειας,  μέλη επιφανών οικογενειών της Αθήνας αλλά και στρατιωτικοί ακόλουθοι ξένων κρατών-και μάλιστα και της Τουρκίας!

Διαβάζουμε στην εφημερίδα “Εμπρός” στο φύλλο της 21ης Σεπτεμβρίου 1908:

Ο Διάδοχος μετά του πρίγκηπος Αλεξάνδρου και των υπασπιστών του κ.κ Μεσσαλά και Λεβίδη παρακολουθεί εκ τινός λόφου της Καλογρέζης τας διαφόρους κινήσεις, περιέρχεται δε έφιππος τα διάφορα τμήματα δίδων εντολάς και οδηγίας ή ζητών πληροφορίας.

Ολίγο παρέκει ο πρίγκηψ Νικόλαος και ο πρίγκηψ Γεώργιος του Διαδόχου κάθηνται επί των θάμνων και παρατηρούν δια των διόπτρων του, ενώ η πριγκήπισσα Αλίκη συνομιλεί διαδοχικώς με τους ξένους στρατιωτικούς ακολούθους οίτινες σήμερον παρακολουθούσιν άπαντες την μάχην.

Ο στρατιωτικός ακόλουθος της Τουρκίας συνομιλεί με τον κ. Μεσσαλάν. Ο της Γερμανίας δοκιμάζει τον χειρισμόν του νέου όπλου. Οι λοιποί συνομιλούν μεταξύ των.

Ο πρωθυπουργός κ. Θεοτόκης μετά του κ. Μπαλτατζή (σημ: υπουργός Εξωτερικών) επίσης συζητούσι ζωηρώς, περί αυτούς δε κύκλος ολόκληρος έχει σχηματισθή οικογενειών, μεταξύ των οποίων διακρίνει τις τας οικογένειας Μπενάκη, Μελά, Δραγούμη, Σμολένσκη, Πρωτοπαπαδάκη κλπ.

 

Αφήστε μια απάντηση