Το τρένο με το κάρβουνο

Τα παιδιά σήμερα παίζουν με τρενάκια στο σπίτι. Στην Κατοχή, τα παιδιά της Καλογρέζας, έπαιζαν με πραγματικό τρένο, τον «καρβουνιάρη», όπως τον έλεγαν. Κάθε μέρα ένα-δυο παραμόνευαν πίσω απ’ τους λόφους με τα κάρβουνα και, μόλις ο συρμός έφτανε στο συνέχεια …