Δίστομο: ανοιχτοί λογαριασμοί στο Communitism

Θεατρική παράσταση που δημιουργήθηκε το 2016 έπειτα από πρωτοβουλία των Sabine Kuhn και Sebastian Woess να μελετήσουν το θέμα, να ανακαλέσουν την ιστορική μνήμη και να ενεργοποιήσουν την κοινή γνώμη στη Γερμανία. Η παράσταση έχει παρουσιαστεί σε θέατρα, κοινωνικούς χώρους συνέχεια …