Ο «Πεζοπόρος» στην Καλογρέζα του 1922

«Κατά την ήρεμον άνοιξιν περιπλάνησις εις την περιοχήν είνε ευχάριστος. Άνδρες, γυναίκες, έφηβοι και κοράσια, εργάζονται εις τους αγρούς, τα αμπέλια, τους λαχανόκηπους…» Ο «Πεζοπόρος», κατά κόσμον, Δημήτρης Χατζόπουλος, εξαίρετος χρονογράφος της εποχής του, επισκέφθηκε την περιοχή της Καλογρέζας την συνέχεια …