«Πολεμώντας για την Ειρήνη» στο Ίδρυμα της Βουλής

Η έκθεση «Πολεμώντας για την Ειρήνη: Ελλάδα – Ιταλία – Ισπανία στη δεκαετία του ’80» παρουσιάζει το αντιπολεμικό κίνημα στον ευρωπαϊκό Νότο, μέσα από μια πολύπλευρη ιστορική αναδρομή στη δεκαετία του 1980. Μέσα από τις αφίσες, τις φωτογραφίες, τις εκδόσεις, συνέχεια …