Λευκό ρόδο: «Είμαστε η συνείδησή σας»

«Δε θα σωπάσουμε. Είμαστε η συνείδησή σας. Ποτέ δε θα κάνουμε ειρήνη μαζί σας….» έγραφαν σε ένα από τα έξι σημειώματα τα μέλη της ομάδας. Το έργο ανατρέχει στην δράση και την ιστορία της ηρωικής παρέας φοιτητών, (Σόφι και Χανς συνέχεια …