Το ρωμαϊκό υδραγωγείο

Το Αδριάνειο υδραγωγείο ήταν ένα μεγάλο, τεχνικά πολύ σημαντικό έργο που εξυπηρέτησε την ίδρυση της πόλης της Αθήνας για πολλούς αιώνες. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας είχε εγκαταλειφθεί, οι ανάγκες όμως υδροδότησης της ραγδαίως αναπτυσσόμενης νεότερης πόλης οδήγησαν στην επαναλειτουργία συνέχεια …