«Ερρίκος Σλήμαν και Αντώνιος» στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Με οδηγό τη σύγχρονη τέχνη, η έκθεση αυτή εστιάζει στη γραφή και προτείνει νέους τρόπους ανάγνωσης του πλούσιου αρχείου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, στο χώρο του Aναγνωστηρίου της Bιβλιοθήκης, γραφές του Ερρίκου Σλήμαν και εικαστικές εκδοχές γραφών του καλλιτέχνη Αντώνιου συνέχεια …