«Ο Ηλίθιος» στον Αστέρα

Ο Ηλίθιος (Durak, 2014) είναι μια πανοραμική ακτινογραφία της σύγχρονης ρωσικής πραγματικότητας, μια καφκική κοινωνική αλληγορία που απέσπασε βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Λοκάρνο. Yπόθεση Ο Ντίμα είναι ένας τίμιος και ιδεαλιστής υδραυλικός, ο οποίος επιθεωρώντας τη διαρροή μιας πολυώροφης πολυκατοικίας συνέχεια …